Informace o projektu
Establishment of bilateral cooperation and exchange of experience in the field of medical infrared thermography (Thermomed)

Logo poskytovatele
Kód projektu
7F16001
Období řešení
1/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavním cílem předkládaného projektu je výměna zkušeností a know-how v oblasti lékařské termografie. Infračervená termografie je jednou z moderních neinvazivních diagnostických metod s příslibem rozvoje v různých odvětvých medicíny do budoucna, zejména s ohledem na její relativně nízké provozní náklady, rychlost výkonu a bezpečnost pro pacienta i lékařský personal. Norský partner má dlouhodobé zkušenosti s využitím bezkontaktní termografie v případě diagnostiky onemocnění u širokého spektra pacientů. Pracoviště českých partnerů je jedním z nemnohých v České republice zavádějících experimentálně termografii do lékařské praxe. Cílem návštěvy je získat hlubší informace o požadavcích kladených na vytvoření a provoz vyšetřovací ordinace a o nutných aspektech pro správné vyšetření pacienta. Projekt počítá s realizací tématického praktického kurzu pro obě účastnické strany včetně zainteresovaného lékařského personálu a student lékařské fakulty v ČR. Součástí plánovaného setkání je i konzultace a příprava možného vzniku virtuálního centra lékařské termografie, jež by propojovalo další evropské partnery specialisty zmíněného oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info