Informace o projektu
Optimalizace diagnostiky původců nozokomiálních nákaz testování nových možností antimikrobiální terapie

Kód projektu
MUNI/A/0955/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na optimalizaci diagnostiky původců nozokomiálních nákaz (multirezistentní entrobakterie a pseudomonády, kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklých nozokomiálních agens (Propionibacterium acnes a kvasinky skupiny Candida parapsilosis aj.). Tyto mikroorganizmy představují značné riziko pro pacienty s oslabenou obranyschopností. Rychlá a spolehlivá identifikace těchto mikroorganizmů a sledování jejich klonality, stejně jako průkaz přítomnosti faktorů virulence, jsou klíčové pro zavedení účinných preventivních opatření i pro volbu vhodných terapeutických postupů. Projekt řeší komplexně problematiku diagnostiky nozokomiálních infekcí, způsobených těmito mikroorganizmy, s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence, tvorba biofilmu. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, zejména využití antimikrobiálních látek účinných vůči mikrobiálním biofilmům, příp. antibakteriálních povrchů medicínských pomůcek. Dále budou ověřována nová antimikrobiální agens, zejména bakteriofágy.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info