Informace o projektu
Audit farmakorezistentních epilepsií: selekce kandidátů a správná indikace epileptochirurgické a dietní terapie

Kód projektu
MUNI/A/1356/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Navzdory narůstajícímu počtu nových antiepileptik, je farmakologická léčba dětských epilepsií efektivní, tzn. vede k dlouhodobému potlačení epileptických záchvatů, přibližně v 70-80% případů. O zbývajících 20-30% hovoříme jako o epilepsiích farmakorezistentních. Farmakorezistence je dle aktuálně platného konsensu definována jako selhání dvou dobře tolerovaných a vhodně zvolených antiepileptik (1). Jsou-li kritéria farmakorezistence splněna, mají být vždy zváženy nefarmakologické možnosti terapie - v první řadě resekční epileptochirurgický výkon, v druhé řadě stimulace nervus vagus (VNS) nebo ketogenní dieta (KD). Na včasnou indikaci nefarmakologických postupů (zejm. resekčních výkonů s kurativním záměrem) je dnes kladen velký důraz, přesto se mnoho pacientů dostává do epileptologických center pozdě, popř. o zmíněných možnostech léčby vůbec nevědí. Primárním cílem našeho projektu je proto vyhledání vhodných kandidátů nefarmakologické léčby, individualizovaná edukace těchto pacientů (resp. rodičů) o benefitech výše pospaných postupů a následně jejich realizace.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info