Informace o projektu
Bezpečnost terapie multimorbidních seniorů (BETEMUS)

Kód projektu
MUNI/A/1218/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zvyšující se věk s sebou přináší vyšší počet chorob léčených vyšším počtem medikamentů, současně je nutno brát zřetel na narůstající počet nemocných s poruchou paměti a rizikem chyb v užívání medikace. Časná diagnostika poruch paměti toto riziko významně sníží.
Nově se objevující druhy léčiv s sebou sice přinášejí naději na úspěšnější řešení různých chorobných stavů, klinická zkoušení léků však často pacienty vyššího věku multimorbidní a se sníženou soběstačnosti nezahrnují. Proto je důležité věnovat pozornost případným novým komplikacím spojeným se zavedením nového léčiva - v poslední době konkrétně skupiny nových orálních antikoagulancií.
Nadále bude věnována pozornost preventivním aktivitám podporujícím úspěšné stárnutí a předcházejícím ztrátě soběstačnosti seniorů. U hospitalizovaných nemocných bude věnována pozornost rychlosti návratu míry soběstačnosti seniora v závislosti na intenzitě rehabilitace. Projekt je i v nadcházejícím roce věnován různým směrům dlouhodobé prevence multimorbidity jako faktoru významně urychlujícího vznik závislosti seniora a zhoršení kvality jeho života. Jedním z komplexně působících faktorů je vitamin D, jehož nízká hladina má vliv mimo jiné i senzitivitu tkání k inzulinu, a tedy stav kompenzace diabetu včetně rozvoje chronických komplikací diabetu. Farmakoterapie a zejména compliance a adherence jsou také významnými riziky ztráty soběstačnosti. Na druhé straně je nutno věnovat pozornost o volně nakupovaným medikamentům, a to zejména steroidům pro jejich četné nežádoucí vedlejší účinky.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info