Informace o projektu
CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CIISB4HEALTH)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 (kod CEP: EF16_013/0001776)
Období řešení
4/2017 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu je podporovat nejmodernější výzkum v oblasti věd o živé přírodě v České republice prostřednictvím modernizace laboratoří CIISB a jejich využitím ve výzkumu zaměřeném na molekulární interakce ovlivňující lidské zdraví.
Projekt CIISB4HEALTH má dva specifické cíle:
(1) Cílem projektu je modernizace infrastruktury CIISB v souladu s potřebami tuzemských uživatelů – investiční plán každé členské laboratoře byl projednán s výzkumnými pracovníky a schválen Výborem uživatelů (User Committee). Národní orgány potřebu tohoto upgradu uznaly zahrnutím infrastruktury CIISB do národní Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.
(2) Cílem projektu je podpořit inovativní směry výzkumu v členských institucích CIISB zaměřené na interakce biomolekul relevantních pro lidské zdraví a léčbu nemocí. Projekt CIISB4HEALTH zejména rozšíří znalosti o biomolekulárních interakcích souvisejících s (i) infekčními nemocemi; (ii) patologiemi nervových a svalových buněk; (iii) vývojem a léčbou rakoviny.

(1) Projekt je zacílen na modernizaci infrastruktury CIISB v souladu s potřebami národní uživatelské komunity - investiční plán každé zapojené sdílené laboratoře byl diskutován s vědci a schválen Uživatelskou radou.

(2) Projekt podpoří inovativní směry výzkumu na hostitelských institucích CIISB se zaměřením na interakce biomolekul relevantní pro lidské zdraví a nemoci. Především přispěje ke zlepšení znalostí o (i) infekčních nemocech; (ii) nemocech nervových a svalových buněk; (iii) a vývoji a léčbě rakoviny.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info