Informace o projektu
Finalizace manuskriptu "Acentrosomal divisions prevent self-renewal and trigger p53-dependent differentiation in human pluripotent stem cells".

Kód projektu
MUNI/E/1310/2017
Období řešení
12/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem předkládaného projektu je finalizace publikace s názvem "Acentrosomal divisions prevent self-renewal and trigger p53-dependent differentiation in human pluripotent stem cells". Náš výzkum se zaměřil na studium úlohy organely zvané centrozom během raných procesů embryogeneze, s využitím lidských pluripotentních buněk (human embryonic stem cells, hESCs a induced pluripotent stem cells, iPSCs) jako modelu. Naše výzkumná otázka byla jednoduchá a zároveň esenciální – potřebují tyto buňky centrozom, a pokud ano, k čemu? Naše výsledky, získané kombinací několika molekulárně-biologických přístupů, odhalily naprostou nezbytnost centrozomu pro sebeobnovu ("self renewal") lidských pluripotentních buněk, tedy pro zachování pluripotence), nikoliv však pro buněčné dělení jako takové. Navazující experimenty ukázaly, že molekulární podstatou námi objeveného fenoménu je prodloužený čas mitózy a změny v metabolismu proteinů klíčových pro pluripotenci a diferenciaci (p53, Oct4, Nanog). Prostředky předkládaného projektu budou využity zejména k financování experimentů spojených s revizí manuskriptu a publikačních nákladů.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info