Informace o projektu
Onkologické radiologické intervence a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby, srovnání s celorepublikovými výsledky onkologické léčby vybraných diagnóz

Kód projektu
MUNI/A/1255/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V posledních desetiletích zaznamenaly moderní diagnostické postupy a intervence navigované zobrazovacími metodami zásadní pokrok při léčbě onkologických pacientů. Zdokonalením prošly nejen diagnostické zobrazovací metody, ale paralelně s nimi i techniky invazivní endovaskulární či intratumorální léčby. Pokrok v diagnostice umožňuje vyhledávání zhoubného onemocnění v jeho časných stadiích, umožňuje podrobněji charakterizovat nemocnou tkáň pacienta, získáváme informace o individuálních vlastnostech konkrétní léze. Integrace nálezů těchto nových diagnostických metod do terapeutického plánu pacienta umožňuje individualizaci postupů v moderní onkologické léčbě. Miniinvazivní radiologicko-onkologické intervence využívají zobrazovací metody nejen při zákroku, ale jako první z terapeutických metod mohou využít spektrum pokročilých zobrazovacích metod ke sledování léčebné odpovědi. Cílem projektu je analýza přínosu specifických diagnostických a terapeutických postupů využívaných v Komplexním onkologickém centru Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny ve srovnání s celorepublikovými daty. Výzkum bude zaměřen na modalitu PET/MR, pokročilé volumetrické analýzy, korelace radiologických a molekulárních markerů (miRNA). Výsledky léčby u vybraných diagnóz primárních nádorů jater (hepatocelulární karcinom, cholangiocelulární karcinom) a sekundárních nádorů jater (zejména metastázy kolorektálního karcinomu), u kterých byly využity radiologické intervenční přístupy budou kriticky zhodnoceny ve srovnání s daty z jiných komplexních onkologických center, kde pokročilé metody nebyly dostupné. Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu řešeného v roce 2015 na naší klinice v rámci projektů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info