Informace o projektu
Fluorescenční barvivo v chirurgii rekta a plic

Kód projektu
MUNI/A/1011/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavním cílem tohoto projektu je specializované využití fluorescenční angiografie a lymfografie v chirurgii tumorů rekta. Jedná se o problematiku vysoce specializovanou, ale se závažným dopadem na onkologické a funkční výsledky pacientů operovaných pro tumory rekta. Na naší klinice se nyní využívá u vybraných pacientů metoda resekce rekta transanálně, tzv. TaTME (Transanal Total Mesorectal Excision), kterou odstraňujeme jednak tkáně rekta s tumorem, ale taky perirektální tukové tkanivo, jehož odstranění je zásadní pro prevenci recidivy tumoru po operaci. Aby tento výkon proběhl zdárně a onkologicky radikálně, je nutné najít správnou hranici mezi perirektální tukovou vrstvou a okolními orgány (viscerální nervy důležité pro správné močení a sexuální funkce, vnitřní pánevní cévy, močový systém). V našem pokusu bychom rádi tuto hranici identifikovali pomocí distribuce fluorescenční látky ICG (indocyanine green). Taktéž bude ICG využito k identifikaci močovodů a močové trubice, které jsou při transanální a laparoskopické resekci ohroženy poraněním.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info