Informace o projektu
Reakce plexus choroideus laboratorního potkana na subarachnoidální krvácení

Kód projektu
MUNI/A/0908/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2016 a 2017. Hlavním cílem současného projektu je studium zánětlivých změn v plexus choroideus (CP) laboratorního potkana po navození subarachnoidálního krvácení (SAK). Projekt bude zaměřen na studium exprese hemoxygenázy 1 (HO-1), biliverdin reduktázy (BVR), toll-like receptoru (TLR) 4 a 9.
Na experimentálním modelu laboratorního potkana bylo zjištěno, že SAK indukuje proliferaci buněk CP a zánětlivou reakci reprezentovanou invazí aktivovaných makrofágů. Rozvoj zánětlivých změn je přisuzován rozpadovým produktům krve, především hemu, šířícím se likvorovými cestami k buňkám CP. Enzym HO-1 a BVR zvyšují odbourávaní hemoglobinu po SAK. Tyto enzymy byly popsané v různých částech mozku kromě CP. Domníváme, že zvýšená exprese HO-1 a BVR může přispět k rozvoji zánětlivých změn v CP po SAK. Je známo, že TLR9 a TLR4 mohou ovlivňovat spoje typu zonulae occludentes. Předpokládáme, že rozpadové produkty krve v subarachnoidálním prostoru mohou zvyšovat expresi TLR4 a TLR9 a tím vyvolat oslabení hematolikvorové bariéry a rozvoj nitrolební hypertenze po SAK.
Využitím stereotaktického rámu bude u experimentální skupiny zvířat aplikováno 200μl autologní arteriální krve do prechiasmatické cisterny. U kontrolní skupiny bude aplikováno 200μl artificiálního mozkomíšního moku. Zvířata obou skupin budou přežívat 1, 3 nebo 7 dnů. Experimentální, kontrolní a intaktní zvířata budou usmrcena inhalací CO2 a fixována. Z odebraných mozků budou zhotoveny koronální kryostatové řezy, na kterých bude provedena imunohistochemická detekce HO-1, BVR, TLR4 a TLR9.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info