Informace o projektu
Digitální únava očí v populaci mladých jedinců (DESIN)

Kód projektu
MUNI/A/0749/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
https://is.muni.cz/do/med/KOO/
Klíčová slova
brýlové čočky, sférické brýlové čočky, asférické brýlové čočky, sférická aberace, distorze obrazu, astigmatismus šikmých paprsků, koma

Digitální únava zraku (Digital Eye Strain) je dnes velmi aktuální téma. Téměř každý člověk velkou část dne tráví při práci do blízka. Velká část populace nepoužívá správnou korekční pomůcku na tuto vzdálenost anebo ji nepoužívá vůbec. Pokud zrakový aparát jedince nepracuje správně, dochází při zvýšené práci do blízka k rychlejší a výraznější únavě. Také regenerace je výrazně prodloužena. Cílem této studie je na skupině mladých jedinců nejprve prokázat a diagnostikovat poruchy jednoduchého binokulárního vidění, ale také zhodnotit vliv práce do blízka a poruch jednoduchého binokulárního vidění na únavu jedince.

Výsledky

V prvním souboru probandů došlo ke statisticky významnému snížení BAF a BVF při použití adice a ulevujícího prizmatu. Ukázalo se, že adice a ani ulevující prizma nemají pozitivní vliv na nárůst BAF a BVF. Ve druhém souboru probandi dosáhli vyšší hodnoty BAF a BVF s oběma typy KČ v porovnání s naturálními hodnotami. Při porovnání mezi dvěma typy KČ vyšších hodnot BAF a BVF bylo dosaženo u typu 1, což byly KČ s adicí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info