Treponematózy u zástupců řádu zajícovci: genetická diverzita treponem a příbuznost s lidským patogenem T. pallidum

Kód projektu
GC18-23521J
Období řešení
1/2018 - 1/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Rod Treponema zahrnuje řadu lidských a zvířecích patogenů. T. paraluisleporidarum ecovar
Cuniculus a ecovar Lepus způsobuje onemocnění u králíků a zajíců (řád zajícovci). Zatímco
lidské patogenní treponemy jsou intenzivně zkoumány, treponemy způsobující infekce u zajícovců nejsou zatím detailně charakterizovány, a to i přes to, že jimi podmíněné choroby jsou
v Evropě široce rozšířeny. Ačkoliv je původce králičí syfilis nepatogenní pro člověka, genom této
bakterie je z více než 98 % identický ke genomu původce lidské syfilis. Studium treponem
způsobujících choroby zajícovců tedy nepovede jen k detailní charakterizaci těchto patogenních
bakterií, ale pomůže také lépe porozumět evoluci a biologickým vlastnostem treponem
způsobujících syfilis u člověka. Specifické cíle projektu zahrnují testování séroprevalence
chorob podmíněných treponemami zajícovců, analýzu genetické diverzity těchto kmenů a genomové analýzy jako základ přesné charakterizace patogenních kmenů. Celkově plánujeme
vyšetřit více než 2000 vzorků ze zajícovců a asi 90 vzorků, které budou obsahovat treponemální
DNA.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info