Informace o projektu
Neurobiologické a psychologické markery reakce na extrémní stres a dopad na generace potomků - třígenerační studie přeživších holokaust a jejich potomků

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NV18-04-00559
Období řešení
5/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Extrémní a dlouhodobé působení stresu vede k ovlivnění behaviorálních, psychologických a neurobiologických funkcí. Tato studie bude zkoumat změny zmíněných funkcí u osob přeživších holokaust a jejich následujících dvou generací potomků, ve srovnání s kontrolní skupinou subjektů, odpovídajících věkově a pohlavím (bez podobné dlouhodobé stresové zkušenosti). Zkoumány budou biologické známky chronického stresu pomocí psychologických vyšetření a biochemických analýz (analýza stresových hormonů, určení genotypizace neurotrofického faktoru (BDNF), genetických analýz - stanovení relativní délky telomer z mononukleárních buněk periferní krve a qPCR kvantifikace mitochondriální DNA (mtDNA) a budou pořízeny strukturální a funkční snímky mozku pomocí magnetické rezonance. Výsledná psychologická a genetická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů chronického stresu v mozku. Pomocí genetických a psychologických dat bude studován mechanismus transgerenačního přenosu reakce na extrémní stres.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info