Informace o projektu
Původci nozokomiálních nákaz a možnosti jejich diagnostiky a terapie (PNNMDT)

Kód projektu
MUNI/A/1189/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na detekci a identifikaci nozokomiálních patogenů (zejména multirezistentní pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklá nozokomiální agens (kvasinky skupiny C. parapsilosis aj.). Další skupinou, na kterou bude v projektu zaměřena pozornost, jsou mikroby, dosud považovaných za nízce patogenní (zejména Cutibacterium (Propionibacterium) acnes). Za nejasné zhodnocení jejich úlohy v etiologii nozokomiálních onemocnění mohou mimo jiné i obtíže při jejich izolaci, identifikaci. Zásadní je též správné posouzení jejich úlohy v patogenezi onemocnění, zejména odlišení od možných kontaminant. Projekt řeší komplexně problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info