Informace o projektu
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Kód projektu
MUNI/A/1419/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Součástí výzkumu jsou 4 samostatné doktorské projekty, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti (NP). Výskyt a charakteristiky NP a s ní asociovaných komorbidit (insomnie, deprese, úzkost) budou sledovány a hodnoceny u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) bolestivých periferních neuropatií včetně neuropatií traumatických (subprojekt TPN)
(4) samostatný dílčí projekt je zaměřen na efekt psychoterapie na komorbidity NP (subprojekt PSYCH).
Projekty DPN, CIPN a PSYCH zahrnují longitudinální sledování pacientů a byly do projektu v určité podobě zařazeny již v minulých letech – aktuální projekt umožní dokončení náboru a sledování pacientů a rozšiřuje dosavadní výzkumnou činnost. Poslední skupina pacientů (TPN) je do výzkumu zařazena nově. Ve všech projektech budou využívány obdobné diagnostické metody, umožňující diagnostiku funkčního a/nebo strukturálního postižení somatosenzitivního nervového systému jako podmínky diagnostiky NP. Jedná se o:
(1) hodnocení rohovkové inervace z korneální konfokální mikroskopie (CCM)
(2) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD)
(3) vyšetření evokovaných potenciálů, vyvolaných kontaktním teplem (CHEPs)
(4) kvantitativní testování senzitivity (QST)
Jeden z dílčích projektů (zahrnující i zapojení studentů LF s plánovanou obhajobou v rámci Studentské vědecké konference) bude zaměřen m.j. na reprodukovatelnost a spolehlivost nálezů užívaných diagnostických metod (zejména CCM) a vzájemný vztah těchto nálezů (CCM a IENFD).
Kromě toho budou v plánovaných projektech využívány validované dotazníkové nástroje zaměřené na hodnocení bolesti a s ní asociovaných neuropsychologických komorbidit (deprese, úzkosti a úzkostnosti, katastrofizace bolesti, insomnie apod.).
Projekt má potenciál přispět ke zlepšení porozumění patofyziologie rozvoje NP u bolestivých periferních neuropatií a umožní zpřesnění její diagnostiky. Poskytne data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti nálezů některých diagnostických metod jako klíčových parametrů pro hodnocení případných změn nálezů při longitudinálním sledování pacientů. Rozšíří také poznatky o neuropsychologických komorbiditách bolesti a možnostech jejich ovlivnění.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info