Inovace výuky předmětů MIKAM021p(s) Analýza a management dat pro zdravotnické obory a BLKBS051p(c) Biostatistika (Biostatistika pro kombinované studium)

Kód projektu
MUNI/FR/1344/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výuka studentů kombinované formy studia vyžaduje pečlivou přípravu učebních materiálů upravených pro samostudium. U předmětů, jejichž součástí je praktická výuka využití speciálního softwaru, je vysoká kvalita studijních materiálů stěžejní. Stávající studijní materiály předmětů MIKAM021p(s) a BLKBS051p(c) vycházejí ze starší verze softwaru, jejich inovace je tudíž nezbytná. Cílem projektu je aktualizace výukových materiálů a jejich doplnění o učební texty i videozáznamy přednášek a seminářů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info