Informace o projektu
Parazité jako ukazatelé populační struktury sleďovitých ryb jezera Tanganika (Afrika): srovnání genomických dat parazita a hostitele

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-13573S
Období řešení
3/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Ač je pelagická oblast největším habitatem Země, zůstávají mnohé z jejich základních principů hostitelsko-parazitárních systémů neznámé. Je tomu tak i v případě jezera Tanganika, jenž je největším a nejstarším tropickým sladkovodním jezerem světa. V porovnání s jeho bohatou litorální rybí faunou, dominují pelagické zóně dva druhy endemických sleďů (Clupeidae) a jejich predátoři (Perciformes). Předkládaný projekt se zabývá studiem populační struktury sleďů, Limnothrissa miodon a Stolothrissa tanganicae, ve všech třech částech jezera. Metazoární parazitofauna bude porovnána mezi populacemi obou hostitelských druhů. Celogenomové sekvenování restrikčních fragmentů a analýza mitochondriálního genomu parazitů budou dále využity ke studiu fylogeografie. Porovnání získaných dat s genetickou populační strukturou hostitelů umožní testování parazitů jako ukazatelů obsádkové struktury rybích populací jezera Tanganika. Tento projekt ukazuje význam jezera nejen jako důležitého modelového systému pro evoluční biology ale také pro ichthyoparazitologii a management rybolovu tropických oblastí.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info