Informace o projektu
Využití globálních metylačních profilů a komplexní analýzy fúzních genů pro terapeutické plánování v dětské onkologii

Kód projektu
NV19-03-00562
Období řešení
5/2019 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Dětská onkologie dosáhla v posledních třiceti letech dramatických výsledků s poklesem mortality onkologicky nemocných dětí o více než 50%. Stále však existuje 15-20% dětí, u kterých se nepříznivý průběh jejich nemoci nedaří zvrátit. Pro tyto pacienty je nutné hledat nové, individualizované strategie léčby. Nezbytnou podmínkou pro tento koncept tzv. precizní medicíny je detailní molekulárněbiologická charakterizace tumoru. Kromě změn v kódujících oblastech DNA (nádorovém exomu) existují další molekulární změny přispívající k rozvoji nádorového onemocnění. Mezi ně patří epigenetické procesy, jako je metylace DNA, či genové strukturální přestavby, které vedou ke vzniku fúzních genů. Řada těchto metylačních změn a fúzních genů silně ovlivňuje chování nádoru a je možné je cílit dostupnými léčivy nebo jsou důležitými prognostickými faktory. Obecným cílem projektu je ověřit, zda analýza globálních metylačních profilů a fúzních genů představuje přínos pro terapeutické plánování u dětských pacientů s vysoce rizikovými solidními nádory, u nichž je známá sekvence nádorového exomu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info