Informace o projektu
Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NV19-08-00250
Období řešení
5/2019 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Plzeň
Masarykův onkologický ústav Brno

Renální karcinom (RCC) přestavuje závažné onkologické onemocnění s celosvětově nejvyšší incidencí v České republice, přičemž spolehlivé molekulární prognostické a prediktivní biomarkery nejsou dosud k dispozici. Pro jejich “high-throughput“ vyhledávání a validaci zavedeme novou metodiku digitálního biobankingu založenou na získávání proteinových fingerprintů (proteotypů) pomocí hmotnostní spektrometrie v tzv. “data independent acquisition” módu. S využitím nově zavedené techniky budou analyzovány dva velmi dobře charakterizované soubory nádorů, získaná data budou statisticky hodnocena s cílem nalézt: (i) proteinové biomarkery identifikující pacienty s lokalizovaným RCC avšak s vyšším rizikem, kteří by měli být detailněji sledováni, a (ii) proteinové biomarkery související se špatnou odpovědí metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými inhibitory v první linii. Očekáváme, že nalezené patterny, potenciální biomarkery, resp. potenciální terapeutické cíle pomohou přispět k zefektivnění terapie pacientů s nádory ledvin.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info