Next generation proteomics identifies a potential protein marker of poor response to tyrosine kinase inhibitors in metastatic renal cell carcinoma

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Proteomika nové generace určila potenciální proteinový marker špatné odpovědi na léčbu tyrosin kinázovými inhibitory u metastatických renálních karcinomů
Autoři

BOUCHALOVÁ Pavla ŠIMONÍK Jan LAPČÍK Petr JANÁČOVÁ Lucia POTĚŠIL David PODHOREC Ján HLOBILKOVÁ Alice POPOVICI Vlad HORA Milan POPRACH Alexandr FIALA Ondřej BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Metastatický renální karcinom (mRCC) je závažné onemocnění, které se vyskytuje u jedné čtvrtiny nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem ledvin. Cílená terapie tyrosin kinázovými inhibitory (TKI) se po léta používá u mRCC pacientů s dobrou nebo střední prognózou. Bohužel, přibližně polovina pacientů z dané terapie neprofituje a zároveň v klinické praxi není marker určující rezistentní pacienty. Abychom odpověděli na tuto klinickou otázku, provedli jsme retrospektivní proteomickou studii na 53 mRCC pacientech léčených sunitinibem a pazopanibem (23/30 odpovídající/neodpovídající na léčbu) pomocí proteomiky nové generace (LC-DIA-MS/MS) a konzistentně jsme kvantifikovali 5977 proteinových skupin (FDR 0.01). Analýza rozdílné exprese proteinů odhalila 12 proteinů souvisejících s odpovědí na léčbu, z nichž 5 bylo úspěšně potvrzeno v nezávislé validační kohortě 22 mRCC nádorů (10/12 odpovídající/neodpovídající na léčbu). Transmembránový glykoprotein GPNMB vykazoval nejlepší expresní profil a byl negativně spojen s nejlepší léčebnou odpovědí. Zvýšenou hladinu GPNMB jsme pozorovali i při imunohistochemickém barvení nezávislé kohorty mRCC tkání (n=40). Abychom odhalili roli GPNMB v metastázování nádorových buněk, knokautovali jsme pomocí CRISPR/Cas 9 gen GPNMB v renální nádorové linii 786-0. Porovnáním vlastností rodičovských a GPNMB-/- buněk jsme potvrdili významnou podporu GPNMB pro migraci a invazivitu 786-0 buněk. Analýza drah naznačila spojení GPNMB deregulace s obohacením dráhy "Inflammatory response" a tím pádem s modulací imunitní odpovědi v mRCC tkáních a 786-0 buňkách. Naše data ukazují, že GPNMB má potenciál sloužit jako biomarker špatné odpovědi na léčbu TKI. Jelikož GPNMB podporuje metastatický potenciál nádorových buněk, může být transmembránová forma GPNMB rovněž využita jako alternativní terapeutický cíl k TKI léčbě v MRCC nádorech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info