Informace o projektu
Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies (EnTrust)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
870572
Období řešení
2/2020 - 4/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
důvěra, nedůvěra, determinanty, praktické implikace, řešení, analýza rizik, prevence, doporučení k tvorbě politik, veřejné mínění, občanská společnost, veřejná sféra, sociální média, občanský dialog
Spolupracující organizace
Kobenhavns Universitet
Universität Siegen
Universita degli Studi di Siena
Uniwersytet Warszawski
Panteion University of Social and Political Sciences
Civil Society Europe
University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory

Cílem projektu je prozkoumat různé aspekty důvěry a nedůvěry vůči vládnutí v evropském kontextu. Výzkum vychází ze tří hlavních myšlenek. Za prvé, důvěru a nedůvěru chápeme jako odlišné, stejně důležité a vzájemně provázané dimenze, které charakterizují vztah mezi občanem a vládnutím na různých úrovních. Za druhé, důvěru, nedůvěru a jejich vzájemné vztahy považujeme za kolektivní jevy, které se utvářejí činností, soupeřením a vyjednáním řady aktérů napříč nejrůznějšími oblastmi společenského života. A za třetí, považujeme za nezbytné zkoumat souvislosti důvěry a nedůvěry s ohledem na to, komu konkrétně lidé důvěřují či nedůvěřují - na jaké úrovni (např. lokální či celostátní) a v jakých oblastech.
Projekt se snaží:

  • vyvinout interdisciplinární a vícedimenzionální teoretický rámec pro studium vztahů mezi důvěrou a nedůvěrou ve vládnutí, který se bude doplňovat se stávajícími sociologickými, politologickými, psychologickými, etickými a filozofickými přístupy;
  • zmapovat různé "kultury" důvěry a nedůvěry, jejich vývoj a provázanost napříč časem;
  • identifikovat a rozpracovat ověřené nástroje, jak budovat důvěru a zacházet s nedůvěrou;
  • proaktivně informovat veřejnost o našich zjištěních a připravit doporučení pro praxi a pro tvorbu veřejných politik.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info