Informace o projektu
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (Modernizace Czech-BioImaging)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 (kod CEP: EF18_046/0016045)
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Cílem je popsat stručně a výstižně hlavní aspekty projektu, jeho přínos, výsledky a dopad. Text abstraktu by měl být formulován i s ohledem na to, že jej v budoucnu může (v případě úspěchu) Řídicí orgán využít jako podklad pro publicitu.
Poznámka: Musí být v souladu s informacemi uvedenými v záložce „Popis projektu“ v rámci formuláře žádosti o podporu v IS KP14+.
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging poskytuje přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a nástrojům pro analýzu obrazových dat pro celou národní badatelskou komunitu. Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging vědecké, pedagogické i průmyslově vývojové komunitě v ČR. Hlavními aspekty projektu jsou pak především:

  • zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska spektra a množství poskytovaných služeb
  • udržitelnost portfolia a kvality poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb
  • rozšíření portfolia zobrazovacích metod o špičkové nové technologie
  • zajištění rozvoje kvalitního a efektivního odborného využívání poskytovaných technologií


Nejdůležitějším přínosem projektu bude zajištění dostupnosti, kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging a jejich udržitelnost. Výsledek projektu se shoduje s cíli infrastruktury, kterými jsou především i. zajištění přístupu ke špičkovým technologiím a přístrojům pro uživatele infrastruktury, ii. zavádění nových biomedicínských zobrazovacích technologií, iii. rozvoj zobrazovacích center v oblastech, kde požadované technologie zatím nejsou dostupné. V širším kontextu pak realizace projektu přispěje k novým kvalitním a konkurenceschopným vědeckým výsledkům, potenciálně aplikovatelným v praxi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info