Informace o projektu
Pokročilé metody zpracování MR obrazu: prediktor prognózy u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií.

Kód projektu
MUNI/A/1451/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) je zapříčiněna primárním hypoxickým inzultem mozku novorozence při peripartální asfyxii, a dále destruktivními procesy v rámci tzv. sekundárního hypoxického poškození, které u přeživších dětí na primární inzult navazuje. Včas indikovaná a správně vedená řízená hypotermie (therapeutic hypothermia; TH) má prokazatelně neuroprotektivní účinky - zmírňuje nežádoucí sekundární hypoxické procesy, a tím zlepšuje celkovou prognózu pacientů (snižuje mortalitu i následnou morbiditu). Predikce prognózy ve smyslu dlouhodobého motorického a kognitivního outcome pacientů je limitovaná (částečně je možná např. na základě dynamiky vzorců při amplitudovém EEG). Cílem projektu je proto hledání dalšího objektivního prognostického ukazatele, a to prostřednictvím pokročilých metod zpracování MR obrazů, zvýrazňujících vzory specifické pro hypoxii v jednotlivých obrazech, a to především v případech „MR-negativních“ pacientů, tzn. tam, kde hypoxické změny nejsou vizuální analýzou konvenčních MR sekvencí jasně patrné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info