Informace o projektu
Implementace nové výukové metody do předmětu otorinolaryngologie

Kód projektu
MUNI/FR/0962/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předmět otorinolaryngologie absolvuje na Klin.dětské ORL ročně 342 tuzemských a 84 anglicky mluvících studentů. Tento počet se bude vzhledem k novému vládnímu nařízení zvyšovat. Výuka na pediatrickém pracovišti je náročná a pro úspěšný průběh je klíčová domácí příprava studenta. Cílem projektu je vytvořit sady testů, které musí student před nástupem do výuky absolvovat a tím studenty motivovat k zodpovědné přípravě. S teoretickým základem se pak studenti naučí mnohem více klinických dovedností.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info