Informace o projektu
Zdokonalení práce s kofferdamem a sekčními matricemi v rámci praktické výuky

Kód projektu
MUNI/FR/1223/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zacílen na zlepšení praktických dovedností studentů při práci s kofferdamem a sekčními matricemi, které jsou v současném moderním pojetí stomatologie nezbytnými pomůckami při zhotovování kompozitních výplní, v případě kofferdamu i nezbytností během kvalitního ošetření endodontického. Implementace těchto pomůcek do klinické výuky odráží současné trendy v zubním lékařství a zajišťuje zkvalitnění práce studentů během praktických cvičení a následně i v rámci jejich budoucí praxe.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info