Informace o projektu
Vzájemné interakce signálních drah ERK a AMPK v buňkách melanomu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/C/1588/2019
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Maligní melanom je nádorové onemocnění vycházející z nadměrné proliferace melanocytů. Je nejagresivnějším typem kožního nádoru, přičemž jeho incidence neustále narůstá. U maligního melanomu jsou většinou hyperaktivovány onkogeny NRAS nebo BRAF kódující proteiny signální dráhy ERK, jejíž aktivita podporuje růst a dělení buněk. Léčba tohoto onemocnění je proto cílena především na inhibici proteinů signální dráhy ERK, konkrétně na kinázy BRAF a MEK. V průběhu léčby však často dochází ke vzniku rezistence. Z nedávných výsledků naší laboratoře vyplývá, že aktivita signální dráhy ERK může být i přes přítomnost onkogenních mutací výrazně ovlivněna aktivitou kinázy AMPK. AMPK je proteinový komplex, který v buňkách udržuje energetickou homeostázu. Tato práce se bude zabývat funkčními a fyzickými interakcemi proteinů těchto dvou signálních drah. Objasnění jejich vzájemných interakcí by mohlo pomoci k nalezení účinnější léčby maligního melanomu a nových možností zamezení vzniku rezistence na léčbu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info