Informace o projektu
Exosomální RNA produkovaná fibroblasty asociovanými s nádorem jako relevantní marker v prognóze nádorů hlavy a krku

Kód projektu
NU20J-08-00018
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice v Motole

Spinocelulární karcinomy hlavy a krku (HNSCC) jsou pátým nejčastějším solidním nádorem. Prozatím bohužel nebylo dosaženo zlepšení v přežívání pacientů s HNSCC, což je důsledek nedostatku markerů terapeutické odpovědi a vzniku rezistence k léčbě. Rezistence může být významně podpořena fibroblasty asociovanými s nádorem (CAF), které vylučují faktory umožňující přežívání nádorových buněk. Mnohé jsou obsaženy v exosomech. Exosomy uvolňované z CAFs v nádorovém mikroprostředí mohou zvyšovat invazivní chování nádorových buněk a jejich rezistenci. Uvnitř exosomů byla prokázána přítomnost mnoha typů RNA. V tomto projektu chceme prozkoumat obsah RNA v exosomech produkovaných CAF pomocí sekvenování nové generace. Chceme testovat význam exosomálních RNA jako biomarkerů pro klinicky relevantní charakteristiky pacientů s HNSCC indikovaných pro chirurgický zákrok a adjuvantní chemoterapii. Dále bychom chtěli sestavit panel exozomálních RNA, které lze detekovat v žilní krvi pacientů, které reflektují přítomnost maligního tumoru a fenotypu rezistentního k terapii.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info