Informace o projektu
Membránové proudy a kontraktilita srdečních buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA305/93/0169
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V projektu je navrženo - v přímé návaznosti na údaje získané v předchozích etapách výzkumu vztahu membránových proudů a srdeční stažlivosti srdečních buněk - vypracování kvantitativního modelu (a) interakce ionových kanálů s jejich organickými blokátory, (b) autoregulace stažlivosti variabilním uvolněním buněčného vápníku. Dokončovaná metoda 'patch clamp' spolu se zavedenou metodou 'voltage clamp' bude využita k řešení aktuální otázky, proč proudy měřené na izolované buňce a na multicelulárním preparátu se liší. Zvláštní pozornost bude věnována proudům, které přímo a nepřímo souvisí s buněčnými přesuny vápníku a tím se stažlivostí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info