Informace o projektu
Czech-Norwegian Collaboration on Meta-Research and Critical Thinking Education in Healthcare

Kód projektu
EHP-CZ-ICP-2-009
Období řešení
8/2020 - 7/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Dům zahraniční spolupráce
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavním cílem projektu je výměna znalostí v oblasti Evidence-Based Healthcare mezi Českým národním centrem Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHCKT), IBA, LF MUNI a Centre for Evidence-based Practice, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
Oba partnery již nyní spojuje aktivní účast na Cost akci EVBRES https://evbres.eu/, kde hlavní řešitel za Norskou stranu Prof. Hans Lund je zároveň předsedou této Cost akce. Dr. Klugar, hlavní řešitel za Českou stranu je zároveň lídrem pracovní skupiny dvě a společně s prof. Lundem součástí Core Group této mezinárodní COST akce. Obě centra mají společný zájem, a to je problematika Evidence-Based Helathcare, kritického myšlení, tvorba systematických review a klinických doporučených postupů. Kdy Norská strana má více zkušeností s tvorbou systematických review a nového přístupu Evidence-Based Research, zatímco Česká strana má více zkušeností s tvorbou klinických doporučených postupů a metodologie vědy a výzkumu včetně zázemí Joanna Briggs Institute, Cochrane Collaboration a GRADE working group. Výměna zkušeností a znalostí podpořena stážemi, workshopy, společnými publikacemi, atd., významně posílí spolupráci těchto dvou center a díky oboustrannému transferu znalostí posílí výukové, vědecko-výzkumné a technické kapacity na obou stranách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info