Informace o projektu
Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL04000176
Období řešení
9/2020 - 2/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
NEWTON Media, a. s.

Cílem interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke Covid-19, ale též k dalším budoucím pandemiím - a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. "žurnalistiky založené na důkazech". Projekt využívá prvků umělé inteligence (dále jen AI), propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy řešení jsou reflexí problémů reálné praxe při průniku žurnalistického a lékařského pole.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info