Informace o projektu
Indukční vliv na regeneraci vyvíjejících se a zkříženě reinervovaných lamelózních mechanoreceptorů: axon nebo bazální membrána?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA309/93/0574
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lamelózní korpuskulární mechanoreceptory jsou tvořeny terminálami senzorických axonů a speciálními buňkami odvozenými ze Schwannových buněk. Senzorická zakončení indukují běherm ontogeneze diferenciaci apikálních Schwannových buněk v buňky lamelózní (v hmatových tělískách prstů) a buňky vnitřního sloupce (v tělískách Paciniho). Naproti tomu regenerace zralých hmatových tělísek i tělísek Paciniho se zdá být navozena především místními faktory, patrně zbytky původních bazálních membrán. Mechanismy indukce senzorických receptorů nejsou známy. V našem projektu chceme studovat hmatová tělíska laboratorního potkana po destrukci zmrazením na různých stadiích jejich vývoje, abychom zjistili, kdy se objeví jejich schopnost regenerace a zda a kdy se budou lamelózní buňky diferencovat z buněk Schwannových v denervované kůži vlivem lokálních faktorů v místě původních tělísek. Dále budou studována dospělá tělíska po mrazovém poškození a reinervaci jinými než původními axony.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info