Informace o projektu
Příspěvek [bio]chemických metod při studiu molekulární podstaty vybraných patologických jevů a onemocnění

Kód projektu
MUNI/A/1266/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt navazuje na obdobné projekty podobného názvu a obsahu, které byly úspěšně řešeny v letech 2013–2020. Zaměření, cíl i výstupy projektu předpokládají podporu vědecko-výzkumné činnosti tří studentů v postgraduálním programu a dvou studentů v pregraduálním programu, kteří budou aktivně zapojeni do výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu LF. Společným jmenovatelem celého projektu je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání a objasnění podstaty procesů probíhající na molekulární, buněčné a/nebo tkáňové úrovni.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info