Informace o projektu
Možnosti využití ADC ke zpřesnění detekce tumorózní infiltrace u high-grade gliálních tumorů (Využití ADC ke zpřesnění detekce infiltrace u HGG)

Kód projektu
MUNI/A/1645/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt navazuje na naše předchozí studie, které se věnovaly podrobnému popisu peritumorózní zóny u infiltrativně se šířících gliálních nádorů z hlediska histo-patologických vlastností a charakteristik na MRI. Unikátním způsobem jsme popsali závislost hodnoty ADC (apparent diffusion coefficient), jenž je numerickým vyjádřením difuzibility molekul vody na MRI, s celularitou a vaskularitou v peritumorózní tkáni. Na základě těchto zjištění jsme se pokusili ohraničit oblasti mozkové tkáně, která je infiltrovaná signifikantním množstvím difúzně rostoucích nádorových buněk vedoucí k restrikci volného pohybu molekul vody. Naše slibné výsledky mají ovšem limitovanou míru signifikance s ohledem na omezené množství vzorků. Navrhli jsme tak metodu, u které tvoří základ pro predikci hranice tumoru dynamika vývoje ADC hodnoty směrem do periferie nádorové infiltrace. Rozsah tumorosní infiltrace dle zobrazovacích metod bude následně ověřen cestou retrospektivní analýzy anonymizovaných histologických vzorků získaných topizovaně při neurochirurgických zákrocích. Zpřesnění ohraničení high-grade gliálních neoplázií je v současnosti jedním z největších úskalí v léčbě těchto tumorů. Pokud by se naše metoda osvědčila, mohla by přispět k vyšší efektivitě chirurgické i následné onkologické léčby u high-grade gliomů. Přínosem by mohlo být i využití metody v rámci diferenciální diagnostiky u jiných mozkových nádorových i nenádorových entit, kdy často rotinní zobrazovací metody selhávají.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info