Informace o projektu
Relativistické efekty v paramagnetické NMR spektroskopii (RELMAG)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-06991S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Projekt RELMAG je zaměřen na systematické studium relativistických efektů na NMR posuny
paramagnetických systémů. Pro získání hyperjemných NMR posunů pro sadu sloučenin
založených na 5d prvcích budou provedeny moderní čtyř komponentní výpočty EPR parametrů
pomocí metod teorie funkcionálu hustoty. Vztah mezi elektronovou spinovou strukturou a parametry EPR budou dále zkoumány pomocí analýzy jednotlivých příspěvků elektronového gtenzoru
a hyperjemného štěpícího A-tenzoru s využitím poruchové teorie. Výsledky tohoto
projektu umožní odhalení obecnějších principů a formulaci nových chemických konceptů.
Projekt tak přispěje k našemu hlubšímu pochopení relativistických vlivů a posílení
interpretačního potenciálu NMR spektroskopie systémů s otevřenou elektronovou slupkou.
Další rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie přispěje k předpovědi a vysvětlení NMR
rezonancí v neobvyklých oblastech posunů a charakterizaci nových exotických a nestabilních
systémů a materiálů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info