Informace o projektu
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2021

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1611/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V roce 2021 podpoří projekt specifického výzkumu studenty PřF MU - především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných studentů (NMgr a Bc) studentů zapojených do výzkumu. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech vodní a půdní ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie (včetně mechanismů toxicity) a také v tématech hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě zajištění financí studentů pro výzkum (stipendia, dílčí úvazky, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (včetně virtuálních), případných letních školách, workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info