Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle, na jejich chování, transformační mechanismy a jejich působení, vč. změn, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví a Chemie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a rovněž i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Studenti podílející se na tomto projektu můžou rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a získávat vědecky cenné nové výsledky v těchto oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiom, metabolismus, mikrofluidika, supramolekulární chemie, chemie makromolekul, fotochemie, a případně jejich aplikace. V návaznosti na jednotlivé výzkumné projekty jim umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Jako výstupy projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a konkrétní realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info