Informace o projektu
Studium role receptorů kyseliny retinové v myeloidní diferenciaci

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA312/95/1212
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Podstatou mnoha druhů leukémií je porucha řízení diferenciace krevních buněk vedoucí ke zvýšení proliferace nezralých buněčných stadií, jejichž fyziologická diferenciace je znemožněna. Onkogen v-myb tímto způsobem blokuje diferenciaci buněk myeloidní řady a zastavuje ji ve stadiu monoblastů. Navržený projekt je zaměřen na výzkum cest, vedoucích k překonání neoplastické transformace vyvolané onkogenem v-myb, tj. k obnovení fyziologické diferenciace na makrofágy. Projekt vychází z prokázaného podílu receptoru alfa kyseliny retinové na řízení diferenciace myeloidních buněk a navrhuje další cesty výzkumu signálního systému kyseliny retinové a jejích receptorů. Předložená práce by obohatila naše znalosti v oblasti regulace buněčné diferenciace a přinesla by nové poznatky potenciálně využitelné při terapiích některých druhů leukémií.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info