Hodnocení zdravotnických technologií - metodické aspekty a jejich implikace ve vybrané oblasti zdravotnické péče

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1238/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Studentka v rámci projektu naváže na výsledky předchozího projektu specifického výzkumu ("Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice") a bude provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a hodnotit možnost implementace HTA pro zdravotnické přístroje v České republice včetně zmapování stávajícího institucionálního prostředí. Výzkum bude realizován pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Vhodnost metodiky HTA bude posuzována zejména se zacílením na kategorii zdravotnických přístrojů, protože na tuto kategorii zdravotnických intervencí (na rozdíl od léčiv) v ČR zatím není metodika aplikována. Výsledky projektu budou prezentovány v disertační práci, na konferencích a v odborných publikacích.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info