Informace o projektu
Dopady zmien na trhu práce a v daňovom systéme na dynamiku českej ekonomiky

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1099/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Český trh práce je v posledných rokoch svedkom pravidelného zvyšovania minimálnej mzdy. Priemerné medziročné tempo rastu tejto veličiny v období od roku 2015 po súčasnosť atakuje pri 9.5 % dvojciferné hodnoty. To všetko naviac pri pomerne stabilnom vývoji, kedy sa každoročné zvyšovanie pohybovalo v rozmedzí 7.6 % - 11.1 %. Napriek tomuto nedávnemu vývoju je ťažké predpovedať, či toto obdobie výrazného rastu bude pokračovať aj v roku 2021. Dôvodom je vypuknutie pandémie COVID-19 a s tým spojený pokles domácej i svetovej ekonomickej aktivity. Česká republika, ako veľmi otvorené ekonomika závislá na zahraničnom obchode, tak pociťuje pokles výstupu hneď na dvoch frontoch, ako v domácej spotrebe, tak aj v zahraničnom obchode. Táto situácia so sebou prináša silnejúce hlasy po zamrazení minimálnej mzdy pre rok 2021 na svojej súčasnej hodnote, v hre však naďalej ostáva aj ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy i keď zrejme pomalším tempom. Okrem opatrení na trhu práce sa v snahe o zmiernenie ekonomických dopadov pretrvávajúcej pandémie česká vláda rozhodla o zmeny v daňovom systéme, napríklad zrušenie superhrubej mzdy, zmeny v dani z príjmov, či zrušenie dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí. Aké dopady môže pokračujúce zvyšovanie, či naopak zmrazenie minimálnej mzdy, či zmeny v daňovom systéme priniesť pre dynamiku českej ekonomiky však nemusí byť celkom jasné. Cieľom tohto projektu bude jednak, kvantifikovať dopady zavedenia a alternatívneho nastavenia minimálnej mzdy na dynamiku českej ekonomiky, po druhé, analyzovať vplyv zdanenia na trh práce a trh s nehnuteľnosťami, a to využitím dynamických makroekonomických modelov a pokročilých ekonometrických metód, hojne využívaných v rozhodovaní tvorcov hospodárskej politiky. Hlavnou metódou výskumu bude aplikácia dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy.Tento typ teoretických modelov bude vhodným spôsobom doplnený o ďalšie vo väčšej miere ateoretické prístupy k makroekonomickému modelovaniu, akými sú napríklad vektorové autoregresné modely, kladúce dôraz najmä na dátovú informáciu.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info