Informace o projektu
Funkce a dynamika telomér v rostlinné meióze

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
GC21-25163J
Období řešení
7/2021 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
University Hamburg

Rekombinace meiotických chromozómů a jejich segregace představují hlavní zdroj genetické diverzity eukaryotických organizmů. Bezchybná segregace homologních chromozómů vyžaduje jejich spárování a synapsi v meiotické profázi I. Telomery jsou pro párování chromozomů velice důležité. Formují tzv. „telomere bouquet“, což usnadňuje rychlé přeskupování chromozomů a jejich párování. O tomto procesu se ví u rostlin jenom velice málo. V této žádosti hodláme spojit naše komplementární znalosti v oblasti telomér a zobrazování rostlinné meiózy za účelem detailního popisu chování telomér v průběhu meiózy u huseníčku rolního. Za tímto účelem vytvoříme linie, které budou mít naznačené telomery fluoreskujícím proteinem. Dále pak provedeme funkční analýzu meiózy u rostlin, které mají abnormálně krátké teloméry. Záměrem tohoto projektu je také nalezení rostlinných proteinů, které jsou součástí telomerového chromatinu. To je důležitým předpokladem pro pochopení molekulárních mechanizmů umožňujících párování chromozomů u rostlin.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info