Segmentace a sledování buněk se složitým tvarem

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-20374S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Segmentace a sledování živých buněk v obrazech z mikroskopu patří do bio-obrazové
informatiky. Buňky mohou mít velmi složité nekonvexní tvary (např. s různými výběžky
vycházejícími z buněčné membrány), které je obtížné segmentovat obvzlášť v hustých
buněčných populacích. V reálných obrazech se může současně vyskytovat mnoho různých
tvarů buněk a v dvoudimenzionálních obrazech se mohou dokonce překrývat. Problém
segmentace instancí, tj. úloha nalezení jednotlivých objektů v obraze, je v moderních metodách
hlubokého učení typicky definována jako klasifikační problém na úrovni pixelů. To je však pro
komplikované a potenciálně překrývající se tvary velmi omezující. Smyslem tohoto projektu je
nalézt nové metodologie, algoritmy a reprezentace pro lepší segmentaci a sledování buněk se
složitými tvary. Naše výsledky pomohou nejen analyzovat mikroskopické obrazy živých buněk s vyšší přesností a mírou detailu, ale povedou k novým výsledkům v oblasti segmentace obrazu,
sledování objektů a reprezentace tvaru.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info