Úloha proteinů p53,p73 a IRF-1 v procesu regulace buněčné odpovědi na poruchy DNA

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA312/99/1550
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Masarykův onkologický ústav Brno

Jedna z nejdůležitějších úloh v procesu kontroly normálních buněčných funkcí je přisuzována skupině regulačních genů, které jsou známé jako nádorově supresorické geny. Molekulární změny u těchto genů a jimi kodovaných proteinů jsou zodpovědné za poruchy v regulaci buněčného cyklu a ve většině případů vedou k maligní přeměně buňky. Nejdůležitější otázkou onkologického výzkumu několika posledních let je pochopení funkce a regulačních mechanismů antionkogenů. Cílem předkládaného projektu je studium funkce proteinů p53, p73 a IRF-1 v procesu maligní přeměny buňky a jejich úloha při regulaci buněčné odpovědi na indukované poruchy DNA. Hlavní částí projektu bude studium regulace funkce proteinu p53 u různých typů nádorů po vyvolání DNA poruch a úloha obou sl edovaných proteinů p53 a IRf-1 při regulaci buněčného cyklu zprostředkované p21/WAF1. Tato komplexní studie pomůže definovat biochemické dráhy zodpovědné za narušení buněčného cyklu a umožní nám objasnit skutečnost zda status p53, p73 a IRF-1 drah po úči

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info