Informace o projektu
Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologie

Kód projektu
NU21-03-00306
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Karcinom ovaria je nejčastější příčinou úmrtí ze všech gynekologických nádorů. Navzdory senzitivitě většiny nádorů vůči standardně podávané systémové chemoterapii na bázi platiny přichází s primární rezistencí až čtvrtina pacientek, u nichž je podání platinových derivátů zcela neefektivní. Kromě mutací v kódujících oblastech genomu existují další změny jako například fúzní geny, které mohou přispívat ke vzniku primární či získané rezistence a mohou proto spolu s mutacemi sloužit jako prediktivní biomarkery. Přestože jsou známé některé genomové modifikace a imunitní ukazatele odpovědi na léčiva další linie, samotnou rezistenci na platinové deriváty v současnosti účinně predikovat nelze. Cílem této studie je vytvořit komplexní diagnostický algoritmus vhodný pro individualizaci a zefektivnění léčby pacientek s karcinomem ovaria. Identifikované mutace a genomové modifikace asociované se vznikem rezistence k léčbě platinovými deriváty budou dále testovány na modelech organoidů odvozených z nativní nádorové tkáně, krve a ascitu pacientek prospektivně zahrnutých do studie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info