Informace o projektu
Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-21935S
Období řešení
4/2021 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Projekt se zabývá vývojem pokročilé metodiky pro výpočtové modelování pulzačního proudění kapaliny vysoce poddajnými trubicemi složitého tvaru, vyrobenými z hyperelastických izotropních nebo anizotropních materiálů. Odpovídající počítačové simulace byly dosud prováděny většinou za předpokladu tuhé stěny a ty, které respektovaly poddajnost stěny, byly silně zjednodušovány pro přílišnou výpočtovou náročnost modelu a trpěly numerickými artefakty (pulzacemi), vyvolanými nepřesností vstupních údajů a nedostatkem experimentálních dat pro validaci. Metodologie bude použita pro predikci proudění v peristaltických čerpadlech a tepnách; za tímto účelem budou detailně zkoumány mechanické vlastnosti krční tepny s ateromem a budou identifikovány anizotropní konstitutivní modely příslušných tkání, vycházející ze struktury kolagenních vláken. Analýzy budou využity pro hodnocení rizika ruptury ateromu, vlivu odstranění jedné z tandemových stenóz v krční tepně na zásobování mozku krví a vlivu smykových napětí působících na cévní stěnu na buňky jejího endotelu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info