Informace o projektu
Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů (Výuka zpracování obrazových dat v medicíně.)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0022
Období řešení
8/2009 - 7/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
PACS, DICOM, znalostní databaze, inovace studijních programů.
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Univerzita Karlova v Praze

Seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi pro zpracování medicínských obrazových informací(zdokumentované anonymizované obrazové studie z vyšetření CT, rentgen,...)a jejich prostřednictvím jim zprostředkovat odbornou medicínskou problematiku relevantních špičkových pracovišť zdravotnických zařízení.
Připravit a studentům zpřistupnit anonymizované znalostní obrazové databáze doplněné o další faktografické informace s cílem podat ucelený obraz o průběhu nemoci, způsobu a postupu léčby jednotlivého případu a reakci na provedené zákroky, resp. o standardních postupech při léčbě vybrané nemoci.
Specialní aplikace i podpůrné technologie zprosředkují studentům požadovanou kvalitu zpracování obrazových informací a současně zabezpečí ochranu citlivých pacientských dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info