Biomedicínské vědy II (BIOMED)

Cílem tohoto projektu je podporovat výzkum v oblasti Biomedicínských věd. Konkrétně se jedná o využití metod molekulární biologie, genetiky a buněčné k biologie k získávání nových vědeckých poznatků, které mohou vést k objasnění podstaty lidských onemocnění. Do projektu budou zapojeny všechny vědecké týmy Biologického ústavu LF MU. Klíčovou součástí je zapojení doktorských a magisterských studentů LF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info