Informace o projektu
Význam radiologických intervencí a pokročilých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě pacientů s maligním onemocněním

Kód projektu
MUNI/A/1388/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Radiologické zobrazovací metody a hrají klíčovou roli v diagnostice a sledování odpovědi na léčbu u většiny nádorových onemocnění. Zobrazovací metody prošly v posledním desetiletí významnou evolucí, objevily se metody jako PET/MR či dual-energy CT, které umožňují snížit radiační zátěž a zlepšit detekci a charakterizaci nádorových lézí. Zdokonalením prošly nejen diagnostické zobrazovací metody, ale paralelně s nimi i techniky invazivní endovaskulární či intratumorální léčby. Integrace nálezů těchto nových diagnostických metod do terapeutického plánu pacienta umožňuje individualizaci postupů v moderní onkologické léčbě. Miniinvazivní radiologicko-onkologické intervence využívají zobrazovací metody nejen při zákroku, ale jako první z terapeutických metod mohou využít spektrum pokročilých zobrazovacích metod ke sledování léčebné odpovědi. Je otázkou, zda časnější a přesnější diagnostika a cílená miniinvazivní léčba vede ke zlepšení celkového přežití pacientů anebo jde celkové přežití na vrub systémové onkologické léčby.
Cílem projektu je analýza přínosu specifických zobrazovacích metod při diagnostice jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Výzkum bude zaměřen na modalitu PET/MR, pokročilé techniky zobrazení MR difuze, spektrální CT a korelaci radiologických a molekulárních markerů (miRNA). Výsledky onkologické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a vybraných nádorů mozku u kterých byly využity specifické zobrazovací metody a radiologické intervenční postupy budou kriticky zhodnoceny a dle možností srovnány s daty z jiných komplexních onkologických center, kde pokročilé metody nebyly dostupné.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info