Informace o projektu
Nozokomiální nákazy – nové cesty jejich diagnostiky a terapie (NNNCDT)

Kód projektu
MUNI/A/1291/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na komplexní řešení problematiky nozokomiálních infekcí, to z hlediska jak z hlediska diagnostiky, tak terapie, a navazuje na předchozí výzkumné aktivity řešitele. Projet se zabývá typickými nozokomiálními patogeny (zejména pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklá nozokomiální agens (Cutibacterium sp aj.). Budou ověřovány nové identifikační a typizační postupy, a to včetně metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Projekt zahrnuje také molekulárně-biologicé metody. Na základě získaných výsledků budou optimalizována diagnostická schémata. Bude posuzována úloha těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, a to zejména sledování schopnosti tvořit biofilm. Významnou částí projektu bude hledání nových preventivních a terapeutických přístupů, včetně využití bakteriofágů, antimikrobiálních peptidů aj.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info