Informace o projektu
Funkce CIPK-Mo25 interakčního modulu v reprodukci a stresové adaptaci rostlin

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-31712S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Proteinové kinázy fungují jako důležité integrátory molekulárních signálů, jež přenášejí na další efektorové proteiny. Proteinové kinázy interagující s CBL (CIPK) reprezentují důležitou skupinu rostlinných kináz, jež hrají stěžejní úlohu v dekódování podnětů přenášených vápenatýmy ionty. CIPK jsou známy hlavně pro svoji funkci v koordinaci odpovědí na abiotický stress a homeostáze iontů. Zjistili jsme, že některé CIPK kinázy Arabidopsis tvoří komplex s adaptorovým proteinem Mo25, který byl doposud studován pouze u živočichů a kvasinek, ale ne u rostlin. Na základě našich dat předpokládáme, že Mo25 učinkuje jako nový regulátor CIPK kináz, který má význam v reprodukci rostlin a reakcích na stres. Cílem tohoto projektu je pochopení funkce Mo25 u rostlin a jejich významu v regulaci CIPK kináz. Navrhuji pokusy, jež objasní, jakým způsobem Mo25 reguluje aktivitu CIPK kináz, jak se podílí na stresových odpovědích, a také odhalí doposud neprobádané funkce CIPK kináz. Přepokládám, že tento výzkum povede k odhalení nových molekulární mechanizmů, které se přispívají k reprodukci rostlin a jejich adaptaci na stres.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info