Informace o projektu
Vliv sociální izolace na remodelaci myokardu – úloha sigma 1 receptorů

Kód projektu
MUNI/11/SUP/09/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Populační longitudinální studie ukazují, že míra sociální izolace silně koreluje se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních nemocí. Molekulární mechanismy odpovědné za zvýšení kardiovaskulárního rizika zůstávají nejasné. Jako jeden z nadějných molekulárních cílů pro studium a možné ovlivnění rozvoje myokardiální remodelace se jeví sigma 1 receptor. Cílem projektu je zejména zavést a validovat nový model myokardiální remodelace indukovaný podvazem aorty u potkana a zjistit vliv sociální izolace potkanů na expresi sigma 1 receptorů a progresi myokardiální remodelace. Navrhovaný projekt přispěje k rozvoji spolupráce pracoviště žadatele s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, zvýší tak šanci na získání kvalitních dat a zlepší úspěšnost grantové aplikace.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info