Informace o projektu
Aktuální otázky a výzvy ekonomického modelování (Ekonomické modelování)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1437/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem projektu je podpora vědecko-výzkumných aktivit studentů magisterského a doktorského studia zaměřených na aktuální otázky a problémy ekonomického modelování. Projekt se svou náplní zaměřuje zejména na následující oblasti: modelování dynamiky regionálních trhů práce s využitím nástrojů prostorové ekonometrie, modelování dopadů hospodářských cyklů na dynamiku trhů práce a lidský kapitál pohledem dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a hospodářsko-politických souvislostí dopadů klimatických změn využívající nástroje a přístupy komplexního modelování. Dílčí aktivity projektu pokrývají rovněž současné modelové přístupy z oblasti ekonomie dopravy a mikroekonomického modelování s využitím nástrojů a metod behaviorální, experimentální a empirické ekonomie.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info